HEDEF RADYO 1714 kez dinlendi

HEDEF RADYO

Şu anda HEDEF RADYO dinlemektesiniz.

Kategori: DINI

HEDEF RADYO

Şirketi olarak Ankara da kurulmuş olup, 1993‘de Hedef Radyo logosuyla RADYOMUZ yayın hayatına başlamıştır.

Neden bir radyo sorusuna verilebilecek en güzel cevap kuşkusuz iletişimin önemidir. Bu bağlamda iletişim kavramını tanımlamak ve bazı tespitler yapmak gerekiyor. İletişim kavramı farklı şekillerde tanımlanabilir:

“İletişim, anlamı paylaşarak ortak hale getirme sürecidir. Anlam ise, duygusal ve düşünsel planda ortak amaçlar üzerinde yoğunlaşmanın ürünüdür. İnsan davranışlarını değiştirmek amacıyla, her türlü kavram ve sembolü iletme sürecide diyebiliriz bu ilişkiye…
Radyo Hedef de bu paylaşımın kendine verdiği misyonu aktif yayınlarıyla yerine getirmeye çalışıyor. İletişim unsurlarını kullanırken tek sesliliğe değil de çok sesli bir yayın ilkesine, alışılmış müzik yayınlarının dışına çıkarak sosyal ve toplumsal olayların kültürel etkinliklerin önemine dikkat çekiyor.

Radyo Hedef iletişim sürecinde kurumsal varlığını araç olmanın dışına çıkararak, ortak bir etkileme ve etkilenme haline dönüştürüyor.

“Genel anlamda bu sürece, insan davranışlarını değiştirmek, haberleşme ağı kurmak, kişiler ve gruplar arası ilişkileri geliştirmek, milli ve manevi değerleri canlı tutmakta diyebiliriz. Peki iletişimin sağlıklı olarak gerçekleşmesi için hangi öğelere ihtiyaç duyarız. Bu öğeleri de kaynak, mesaj, kanal, ve alıcı olmak üzere gruplandırmak mümkün.

Kaynak, başkasıyla paylaşacak bir fikre ya da bilgiye, habere, duyguya, tutum veya beceriye sahip olmak demektir . Bir radyo için yapımcı programcı önemli bir kaynaktır. Radyomuz programcıları yayın alanını aşmış daha büyük kitlelere ulaşabilmişlerdir. 24 saatlik yayın akışında en çok canlı yayınlara yer veren bir radyo olmakta şüphesiz sorumlulukları da artmıştır. Hedef Radyo Teknik donanımı ekipmanları ve yayın sistemleri ile her zaman en iyi olma yolunda adımlar atıyor. Bütün bu çabalarını dinlenme oranlarındaki periyodik artışla Sosyal organizasyonlardaki dinleyici katılımıyla açıklamak mümkün.

Çeşitli zamanlarda düzenlenen yarışmalar mesela bir ağaç dikme kampanyası vs…. ve geniş katılımlı diğer aktiviteler sadece komünikasyon unsuru olmanın ötesinde, bir olma birlikte olma ve en önemlisi toplumla kendini ifade eden bir radyo olma endişesi radyomuzu bugünlere taşıdı. Ostim Organize Sanayii İşadamları Derneği Hedef Radyoyu 2004 yılında YILIN YEREL radyosu seçerek ödüllendirdi.
Dernek ve vakıfların, Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışmalarına Hedef Radyo her zaman destek verdi. Faaliyetleri duyuruldu organizasyonlarına maddi ve manevi katkı sağlandı. Yıllardır özürlü ve engelli vatandaşlarımızın kendilerini ifade edebilmeleri için bir program tahsis edildi.
Değişen dünyada kitle iletişim araçları her geçen gün hayatımızı farkı biçimlerde etkilemeye ve değiştirmeye devam ediyor. Bu etki hayatımızın içinde yer alan her alanda meydana geliyor, doğrudan veya dolaylı, olumlu yada olumsuz çeşitli etkilere neden olabiliyor. Bu etkileri çocuklar, gençler, yetişkinler üzerinde görebiliyoruz.

Kitle iletişim araçlarını Basın, Sinema-Tiyatro, Radyo ve Televizyon olarak gruplandırırsak.
Radyonun artık küçük yerleşim noktalarına kadar girmiş ve insanların yanlarında taşıdıkları bir araç haline geldiğini biliyorsak, sorumluluğun da ne denli fazla olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.

Hedef Radyo olmak;
ÖĞÜT VERMEK, ÇÖZÜM GETİRMEK, YÖNLENDİRMEK ELEŞTİRMEK, SORU SORMAK, ARAŞTIRMAK, İNCELEMEK, TAHLİL ETMEK Bazen de TESELLİ ETMEK demektir.

Özetle Hedef Radyo;
Alanında ilk olma özelliği ile birlikte, yıllardır sürdürdüğü ilkeli yayını ; insana değer veren, insanı ön plana çıkaran, milli ve manevi duygulara hitap eden bir sesle insanlığın her zaman yanında olduğunu hissettirmiştir.

Modern yayın ekipmanları, Modern yayın binası ve alanında uzman programcıları ile paylaşma erdemine bilimsel edebi ve sosyal konuları da alarak ulaşmıştır dinleyicisine.

Zengin bir kültürün izlerini damıtarak kurumsallığın ötesinde manevi bir coşkuyu da taşımıştır. Müziğin tonlarına seçiciliği, yayın anlayışına bilgiyi, paylaşımı ve her sese yeni bir renk diyen yaklaşımıyla, radyoculuk sorumluluğunu ticari kaygıların önüne alarak bu ülke insanına niteliğin ve kalitenin örneklerini sunma gayretleri içerisinde olmuştur.

Gündemi takip eden değil, gündem belirleyen yenilikleri ve ilkleri dinleyicisiyle tanıştıran, bazen davetsiz bir misafir bazen de saatlerce kapatılmayan inatçı bir frekans olmuştur.

Her şeyden önemlisi tercih hakkını doğrudan yana kullanmış, ihtiyaç duyulduğunda buradayım diyebilmiş, devam edebilen, yolda kalmayan ve her günü bir öncekinden daha iyi olan bir radyo olarak kalmıştır.

Hedef Radyo İletişim:http://www.hedefradyo.com/

© 2015 - Canlı Müzik Radyo. İletişim kurmak için tıklayınız.

0.0306 saniyede yüklendi.